Mindfulness based counseling

 

Mindfulness based counseling (MBC) is counseling waarbij gebruik wordt gemaakt van mindfulness oefeningen. Mindfulness wordt steeds meer erkend als een effectieve behandeling met positieve onderzoeksresultaten. Deze sessies worden individueel aangeboden aan cliënten die bepaalde (stress) klachten in stand houden. Tijdens deze counseling krijg je inzicht in je eigen situatie en functioneren.

MBC leert je om bewuster stil te staan bij jouw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen.
Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met jouw klachten om te gaan. Daarnaast wordt je zoveel mogelijk aangemoedigd om wat je leert tijdens de sessies ook in je dagelijks leven toe te passen..

Tussen alle methoden die ik gebruik, neemt mindfulness een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt onder andere gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie (OT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), stresshantering en rationele emotieve technieken (RET).


VERGOEDING:
Counseling valt onder curatieve/complementaire hulpverlening en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij ons of je daarvoor in aanmerking komt.
Een begeleidingstraject bestaat uit ongeveer 6 a 8 bijeenkomsten van 1 uur.
Om jouw vergoeding te bekijken: KLIK HIER


VOOR WIE?
Mindfulness based counseling is o.a. geschikt voor jongeren en volwassenen met burn-out klachten, angst- of depressiviteitsklachten, stress- en stress gerelateerde klachten.
MBC draagt ook bij aan het vergroten van jouw algemeen welzijn. Er hoeft dus geen sprake te zijn van specifieke klachten om baat te hebben bij deze counselingvorm.