Mindfulness based counseling (online)

 

“De kracht van aandacht”

Mindfulness based counseling (MBC) is counseling waarbij gebruik wordt gemaakt van mindfulness oefeningen. Mindfulness wordt steeds meer erkend als een effectieve behandeling met positieve onderzoeksresultaten.
Mindfulness Centrum Panningen biedt MBC individueel en in kleine groepjes aan (MBCT / ACT groep) voor cliënten die bepaalde spanningsklachten in stand houden.
Tijdens deze counseling krijg je inzicht in je eigen situatie en functioneren.
Daarnaast kan je MBC ook online volgen via een beveiligd ClickDoc Videoconsult
, vanuit je eigen woonkamer of werkplek. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Mindfulness based counseling leert je om bewuster stil te staan bij jouw ervaring van het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen.
Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met jouw klachten om te gaan. Daarnaast wordt je zoveel mogelijk aangemoedigd om wat je leert tijdens de sessies ook in je dagelijks leven toe te passen..

Tussen alle methoden die ik gebruik, neemt mindfulness een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt onder andere gewerkt met interventies vanuit de acceptance and commitment therapy (ACT), oplossingsgerichte therapie (OT), neuro linguïstisch programmeren (NLP), stresshantering en rationele emotieve technieken (RET).

 

Counseling valt onder curatieve/complementaire hulpverlening en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij ons of je daarvoor in aanmerking komt.
Een begeleidingstraject bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur.

 

Sensus verzorgt mindfulness based counseling voor volwassenen en jongeren (14-20 jr.). Data worden in onderling overleg bepaald en vastgelegd.
Locatie: Steenbakkerstraat 70 te Panningen.


Bij deelname door 1 persoon duurt een sessie 1 uur. Als je met 2 personen deelneemt (partner, familielid of vriend(in) duurt een sessie anderhalf uur.
Mindfulness based counseling is o.a. geschikt voor personen met burn-out klachten, depressiviteitsklachten, stress- en stress gerelateerde klachten.
Tevens is MBC effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze counselingvorm.

 

Naast de face-to-face gesprekken in haar praktijk, bieden we ook ONLINE therapie en coaching aan via het goed beveiligde programma van “ClickDoc Videoconsult”. Speciaal ontwikkeld voor de gezondheidszorg. De ervaring laat zien dat de effecten van deze therapie en coaching vorm, ongeveer gelijk zijn aan die van reguliere therapie. Voordelen van online therapie zijn bijv: laagdrempeligheid, flexibiliteit, geen reistijden en reiskosten en je hoeft de deur niet uit. Nadelen: gemis van face-to-face contact en van non verbale communicatie.