Acceptance and Commitment Training


Deze training is gebaseerd op
Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en Compassie.
Waar Mindfulness focust op kunnen ‘zijn’ met wat er is, richt ACT zich op het in beweging komen vanuit waarden.
Compassie voegt hier wijsheid en goede zelfzorg aan toe.


 

VOOR WIE?
De uitgangspunten van ACT zijn heel
bruikbaar voor persoonlijke ontwikkeling, zingeving en voluit leven. Daarnaast wordt ACT succesvol gebruikt bij de behandeling van chronische pijn, depressie en angst. 
ACT is een op zichzelf staande training maar kan ook gezien worden als een vervolg op de mindfulness training.

 

INHOUD van de training:

Tijdens de training leer je om je te richten op zaken die je kunt beïnvloeden (zoals je eigen houding en gedrag), in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (zoals emoties, gedachten en lichamelijke sensaties). Hierdoor is er meer ruimte en energie om je te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden)
Als je op de afbeelding “psychologische flexibiliteit” klikt kom je in het interview met Tim Batink (uitleg over ACT)


 

Na aanmelding maken we een afspraak voor kennismaking. Daarna gaan we in 8 bijeenkomsten aan de slag met het inspirerende lesmateriaal. We doen meditatieve, praktische en speelse oefeningen, waarmee je de zes zuilen van ACT leert kennen en toepassen. Ook thuis ga je verder met gevarieerde opdrachten. De training vraagt om je nieuwsgierigheid, tijd en bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen. Dit natuurlijk binnen jouw eigen grenzen en mogelijkheden.

ACT= wordt ook aangeboden in de vorm van individuele consulten. Deze bestaan uit 8 bijeenkomsten van 1 uur .