Het MBCT & ACT programma (individueel & groep)


“Dingen veranderen niet, je verandert je manier van kijken”.


Dit programma heeft raakvlakken met mindfulness based counseling. Tijdens de MBCT & ACT sessies wordt vooral gebruik gemaakt van technieken uit de “Mindfulness Based Cognitive Therapy, Mindfulness Based Stress Reducion en Acceptance and Commitment Therapy”. 

Mindfulness oftewel aandachtig zijn, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Je komt dichterbij je gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. Je aanvaardt de situatie zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leef je intenser en kun je tegelijkertijd makkelijker ontspannen. 

Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar dit heeft helaas vaak een averechts effect. Door MBCT leer je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten en (lichamelijke) gevoelens. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met klachten om te gaan. Je wordt aangemoedigd om dat, wat je tijdens de bijeenkomsten leert ook in jouw dagelijks leven toe te passen

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT leert niet om positiever te denken of om van belemmerende gedachten of gevoelens af te komen want pijn en lijden maken nou eenmaal deel uit van het bestaan. ACT leert wèl hoe op een andere, slimmere manier om te gaan met vervelende gedachten en gevoelens.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit de MBCT, MBSR en ACT voor meer psychologische flexibiliteit. 

 
MBCT & ACT bij chronisch ziekte of (pijn) klachten

Chronisch ziek zijn of (pijn) klachten ervaren heeft een enorme impact op je leven. Er wordt continu van je gevraagd om er rekening mee te houden. Sommige dingen lukken niet meer of je moet je steeds een beetje meer aanpassen. MBCT en ACT counseling geeft je handvatten om hier mee om te gaan. Eigenlijk door het verkrijgen van inzicht, maar ook door het op een zorgzame manier leren voelen waar je grenzen liggen. We zijn vaak geneigd om over deze grenzen heen te gaan, waardoor we iedere keer weer worden terug gefloten. Naast het leven met aandacht draagt MBCT en ACT er ook voor dat je naast de mindere en pijnlijke ervaringen ook de leuke en mooie dingen op kunt merken, zodat er meer balans ontstaat.

Sensus biedt vanaf januari 2020 een 4 of 8 weekse MBCT/ ACT  groepssessies aan voor kleine groepen   (De 4 weekse als vervolg op een mindfulness based counseling traject.) Voor meer informatie over de inhoud van het programma kun je gebruik maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

MBCT/ ACT counseling zoals door Sensus wordt aangeboden, wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder alternatieve zorg. Informeer er naar bij Sensus of je daarvoor in aanmerking komt. Het traject bestaat uit 4 of 8 sessies van 2 uur, inclusief audiobestanden om thuis mee te oefenen. Locatie: Steenbakkersstraat 70  in Panningen.

Specifieke voorwaarden:
Na aanmelding en inlevering van het intakeverslag is jouw deelname definitief en jouw plek gereserveerd. Tevens ben je akkoord met het aantal sessies en verplicht je je tot betaling van het totaal bedrag. Data van het 4 of 8 weeks programma zijn altijd vooraf bekend op deze website. Gelieve daarom vóóraf eerst de data te checken. Mocht je door overmacht verhindert zijn tijdens een groepssessie, dan mag je éénmalig een sessie, individueel inhalen. Hier wordt een kleine vergoeding voor gevraagd van € 15,=. 

Let wel: MBCT en ACT counseling is geen vervanging van medische behandeling. Het is goed om pijnklachten altijd eerst medisch goed te laten onderzoeken en waar mogelijk te behandelen.