Het MBCT & ACT programma

 

“Dingen veranderen niet, je verandert je manier van kijken”.

 

Als mens hebben we vaak de neiging om bij onplezierige gedachten of gevoelens deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen over negatieve gedachten of gevoelens, maar helaas heeft dit vaak een averechts effect.

 

Door MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) leer je om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van gedachten en (lichamelijke) gevoelens. Er kan dan ruimte ontstaan om op een andere, effectievere manier met klachten om te gaan. Je wordt aangemoedigd om, datgene wat je tijdens de bijeenkomsten leert ook in jouw dagelijks leven toe te passen

ACT helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit de MBCT en ACT voor meer psychologische flexibiliteit. 

 
Sensus biedt 8 weekse MBCT/ ACT  groepssessies aan voor kleine groepen.

Voor meer informatie over de inhoud van het programma kun je gebruik maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


 

Specifieke voorwaarden:

Na aanmelding en inlevering van het intakeformulier is jouw deelname definitief en jouw plek gereserveerd. Tevens ben je akkoord met het aantal sessies. Data van het 8 weeks programma zijn altijd vooraf bekend op deze website. Gelieve daarom vóóraf eerst de data te checken. Mocht je door overmacht verhinderd zijn tijdens een groepssessie, dan mag je éénmalig een sessie, individueel inhalen. Hier wordt een kleine vergoeding voor gevraagd van maximaal € 15,=.