De LEV workshop

L-E-V maakt thema’s rondom verlies en rouw op een interactieve wijze bespreekbaar. Het is een kaarten set die bestaat uit 50 woordkaarten, 50 beeldkaarten, 50 muziekkaarten. Gekoppeld aan een diversiteit van werkvormen voor individuen en groepen. Werkvormen in woord, stilte, beeld en met muziek.
De werkvormen zijn gebundeld in een digitale reader.

Tijdens de workshop reis je door een aantal werkvormen heen en ga je zelf ervaren hoe je de diverse werkvormen ook kunt inzetten in je dagelijkse werk. 
Verlies overkomt je, je hebt er geen invloed op. Verlies ervaren kan voor een vreemd gevoel zorgen, het kan je zelfs voor een bepaalde tijd ontvreemden van jezelf. Misschien herken je dit wel. Niet vreemd is dan ook dat op het moment dat we verlies ervaren we dit gevoel niet meteen omarmen als iets bekendst.

Resultaat van de workshop:
Aan het einde van deze workshop heb je als deelnemer:
– bewustwording gecreëerd over hoe jij je verhoudt tot je eigen patronen en overtuigingen.
– gereflecteerd op het gedrag dat jij laat zien en welk gevoel je hierbij hebt.
– vaardigheden geleerd hoe thema’s rondom verliessituaties bespreekbaar te maken op de eigen werkplek, het eigen gezin, in de eigen sociale omgeving.
– werkvormen ervaren met woord, beeld & geluid.    

Thema’s die aan bod komen:
De workshop is opgebouwd vanuit de fasen van de transitiecirkel ook wel verliescirkel genoemd. Thema’s rondom welkom, hechting, intimiteit, afscheid, voelen, betekenis geven komen allemaal aan bod. 
Datum: donderdag 29 oktober van 19.30-21.30 uur.
Kosten: € 119,- incl. de LEV interactieve set t.w.v. van € 75,=